Soutěž

13. ročník soutěže se uskutečnil v sobotu 1. září 2018 v hale TJ Lokomotiva Plzeň.

Výsledková listina 2018PDF (451 KB)

Místo konání

Městská sportovní hala TJ Lokomotiva Plzeň

Pořadatel

KPM Plzeň a KPM Kaznějov

Vstupné

Dospělí50 Kč
Děti a mládež do 18 letzdarma

Program

Pátek 31. srpna 2018

15:00 – 19:00Přejímka modelů

Sobota 1. září 2018

8:00 - 10:00Přejímka modelů
9:00 - 15:00Prohlídka exponátů veřejností, venkovní ukázky doprovodného programu
10:00Zahájení soutěže
11:00 - 13:30Hodnocení modelů
15:00Vyhlášení výsledků
16:00 - 16:15Ukončení soutěže

Startovní podmínky

 1. Soutěže se mohou zúčastnit modeláři bez ohledu na věk nebo příslušnost.
 2. Počet modelů přihlášený jedním modelářem není omezen.
 3. Soutěžit v zastoupení (proxy) je povoleno.
 4. Soutěžící dává model do soutěže na své vlastní riziko, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jeho poškození.
 5. Dospělí členové pořádajících klubů se soutěže nezúčastní.
 6. Všechny soutěžní modely musí zůstat na stolech až do ukončení soutěže.
 7. Soutěžící dává účastí v soutěži souhlas k publikování snímků jeho modelu v rámci propagace soutěže.

Registrace

Do soutěže je možno přihlásit se buď elektronicky, nebo přímo na místě. Elektronické přihlašování bude ukončeno v sobotu 1. září 2018 v 5:00. Poté je možné přihlásit model pouze osobně na místě konání.

On-line registrace

Startovné

Elektronické přihlašování a žácizdarma
Přihlašování na místě (senioři)50 Kč / osoba

Hodnocení soutěže

Soutěž bude hodnocena rozhodčími, kteří budou určeni v den konání soutěže. Soutěž není hodnocena podle pravidel SMČR. Hodnocení bude prováděno porovnávací metodou a rozhodčí vyberou oceněné modely v každé kategorii s přihlédnutím k podmínce, že v jedné kategorii může jeden modelář získat pouze jedno ocenění. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit podobné kategorie v případě minimálního počtu přihlášených. Slučování se netýká kategorií žáků a kadetů.

Ocenění

Nejlepší modeláři v každé kategorii budou oceněni plaketou, žáci a kadeti získají navíc věcnou cenu. Pořadatel si vyhrazuje právo určit počet oceněných modelářů v každé kategorii.

Soutěžní kategorie

01.1:72 a menší – letadla a vrtulníky (do 15 let)
02.1:72 a menší – letadla a vrtulníky (16-18 let)
03.1:48 a větší letadla a vrtulníky (do 15 let)
04.1:48 a větší letadla a vrtulníky (16-18 let)
05.1:144 letadla a vrtulníky
06.1:72 letadla – vrtulová „Ready to fly“
07.1:72 letadla – vrtulová „Detail kit“
08.1:72 letadla – proudová „Ready to Fly“
09.1:72 letadla – proudová „Detail kit“
10.1:72 a 1:48 vrtulníky
11.1:48 letadla – vrtulová „Ready to Fly“
12.1:48 letadla – vrtulová „Detail kit“
13.1:48 letadla – proudová „Ready to Fly“
14.1:48 letadla – proudová „Detail kit“
15.1:35 a větší – letadla a vrtulníky
16.letadla a vrtulníky – civilní (bez rozlišení měřítka)
17.tanky a vozidla (do 12 let) – (bez rozlišení měřítka)
18.tanky a vozidla (od 13 do 15 let) – (bez rozlišení měřítka)
19.tanky a vozidla (od 16 do 18 let) – (bez rozlišení měřítka)
20.1:72 tanky, pásová vozidla „Ready to Fight“
21.1:72 kolová vozidla „Ready to Fight“
22.1:72 tanky, pásová vozidla, kolová vozidla „Detail kit“
23.1:48 tanky a vozidla
24.1:35 tanky, pásová vozidla „Ready to Fight“
25.1:35 polopásová, kolová vozidla „Ready to Fight“
26.1:35 tanky, polopásová, kolová vozidla „Detail kit“
27.dioráma (do 15 let) – (bez rozlišení měřítka)
28.dioráma (od 16 do 18 let) – (bez rozlišení měřítka)
29.1:72 dioráma
30.1:35 a 1:48 dioráma
31.figury – 60 mm a menší
32.figury – 61 mm a větší
33.figury – busty
34.lodě 1:500 a menší
35.lodě větší než 1:500
36.ponorky bez rozlišení měřítka
37.automobily civilní/závodní 1:43 a menší
38.automobily civilní/závodní 1:42 a větší
39.kamiony a ostatní kolová vozidla nad 3,5t – 1:43 a menší
40.kamiony a ostatní kolová vozidla nad 3,5t – 1:42 a větší
41.motocykly civilní/závodní – 1:13 a menší
42.motocykly civilní/závodní – 1:12 a větší
43.papírové modely bez rozlišení měřítka
44.ostatní (žáci a junioři) – (bez rozlišení měřítka)
45.ostatní – (bez rozlišení měřítka)
46.Kutil domácí – letadla (do 18 let) – (bez rozlišení měřítka)
pro modeláře, kteří si lepí doma a necítí se nebo stydí přinést své výtvory do standardních kategorií
47.Kutil domácí – technika (do 18 let) – (bez rozlišení měřítka)
pro modeláře, kteří si lepí doma a necítí se nebo stydí přinést své výtvory do standardních kategorií
48.Kutil domácí – letadla (bez rozlišení měřítka)
pro modeláře, kteří si lepí doma a necítí se nebo stydí přinést své výtvory do standardních kategorií
49.Kutil domácí – technika (bez rozlišení měřítka)
pro modeláře, kteří si lepí doma a necítí se nebo stydí přinést své výtvory do standardních kategorií

Speciální ceny

Mistr leštič
cenu vyhlašuje a udělí p. Jiří Tenk za model civilní techniky bez rozdílu měřítka a kategorie (auto, motorka, kamion, atp.), s nejlépe ztvárněným - rozleštěným lakem na karoserii.

Plzeňskej naháč
cenu vyhlašuje a udělí p. Jiří Tenk za model, který bude mít co nejvíce rozkrytovaný a detailně propracovaný motorový prostor.

GT Cup 2018

Prodejci

 • Artur Model Centrum
 • Abrex
 • Aires
 • Airone Hobby (V. Kafka)
 • Airbrushcentrum
 • Aeromedia
 • Arramodels
 • Armycast
 • AZ model / Kovozávody Prostějov
 • Bílek Hobby Kits
 • Plusmodel
 • Eduard Model Accessories
 • Dead design
 • Hornet - Nowak JarosŁaw (PL)
 • JMPK
 • MH Model
 • MN modelář
 • MMK / podložky Jano Čierny
 • MPM Plzeň / Svět autíček
 • Model CZ
 • Netrwalowitz Werke (trička)
 • Special Hobby
 • Vlastimil Suchy (obrazy / box arty)
 • Nordland Models
 • Kirmann Models (PL)
 • Obchod Válka.cz
 • Plastic Planet
 • Peje Model
 • Peewit masky
 • TP Model

Ceny a rezervace

Pronájem prodejních stolů o rozměru 120x80 cm je zpoplatněn částkou 1 000 Kč za stůl. Židle jsou bez poplatku. Rezervace prodejních míst do 20. srpna 2018 na uvedených e-mailových adresách.

Jan HanzlíčekJanHanzlicek@seznam.cz
Martin Černýmartcerny@seznam.cz

Příprava stánku, přístup do pavilonu

Zboží je možné do haly navézt v pátek 31. srpna v době od 12 do 18 hodin anebo v sobotu 1. září od 7:30 do 9 hodin. Stánek musí být zcela vyklizen z prostoru výstavní haly TJ Lokomotiva Plzeň do 18 hodin téhož dne.

Všeobecné podmínky a obchodní pro rezervaci prodejních a výstavních ploch akce Pilsenkit 2018

 1. Předmětem těchto všeobecných podmínek je pronájem a organizace prodejních ploch na akci Pilsenkit 2018 konané 1. září 2018 v areálu TJ Lokomotiva Plzeň. Organizátorem akce je KPM Plzeň a KPM Kaznějov (dále jen „organizátor“).
 2. Prodejní plochou se rozumí prostor určený prodejcům k prodeji zboží a služeb.
 3. Zájemce o prodejní plochu (dále jen „prodejce“) se zavazuje uhradit plnou cenu za pronájem prodejní plochy v den konání akce na základě vydaného pokladního bloku. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí, krácení, rozšíření nebo odmítnutí závazné přihlášky.
 4. Všechny poplatky spojené s uhrazením ceny za pronájem prodejní plochy hradí zájemce o prodejní plochu.
 5. Umístění prodejní plochy ve výstavní hale je plně v kompetenci organizátora.
 6. Prodejci se zavazují respektovat při prodeji závazné právní předpisy stejně jako pravidla bezpečnosti a hygieny a platné předpisy ve výstavní hale.
 7. Organizátor akce neručí za osobní věci ani obchodní majetek prodejců.
 8. Vjezd vozidel do areálu je povolen prodejcům v pátek 31. srpna v době od 12 do 18 hodin a v sobotu 1. září v době od 7:30 do 9 hodin. Řidiči vozidel, kterým byl povolen vjezd do areálu, musí dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.
 9. Prodejce či vystavovatel je oprávněn umístit ve svém vyhrazeném prostoru svoje logo nebo loga firem, které zastupuje.
 10. Prodejci jsou povinni po celou dobu akce dbát pokynů organizátorů.

Venkovní program

 • RC Truck Domažlice - ukázky RC kamionů a stavební techniky
 • RC klub Postoloprty - ukázky RC aut a buggin
 • Nafukovací skákací hrad pro děti

Ukázky budou probíhat po celou dobu konání výstavy na venkovním kurtu vedle výstavní haly.

Workshopy

Michal Dostál

Michal Dostál

10:00 - 10:50
provozní kapaliny a špína na technice

Zdeněk Šebesta

Zdeněk Šebesta

11:00 -11:50
úprava povrchu (přerývání, nýtování), úpravy draku modelů letadel (zhotovení nových detailů)

Martin 'Moocher' Louda

Martin "Moocher" Louda

13:00 -13:50
základní podložka pod model

Martin Beneš

Martin Beneš

14:00 -14:50
využití malířské tuše v modelařině, ztvárnění tepelného opotřebení kovu a základu pro další patinu výfuků

Občerstvení

Ve vestibulu sportovní haly se nachází sportovní restaurace Lokotka, která nabízí 100 míst k sezení a dalších 80 míst na letní zahrádce.

Kontakt

Organizační tým

ředitel soutěžeMartin Černý
velitel IT skupinyVladimír Šuma
velitel výstavní halyJan Hanzlíček
technická podporaLuboš Kuna
velitel venkovních prostorůJiří Kašák
pobočník velitele venkovního prostoruVladimír Černý
obsluha zvukotechnikyTomáš Ťupa

Kudy k nám

Adresa: Úslavská 75, 301 59 Plzeň

GPS: 49.7380100N, 13.3983758E